تصاویری از شادی متفاوت مامور یگان ویژه در تهران

منبع: برترین ها

11

1401/9/4

18:18


تصاویری از شادی یکی از ماموران یگان ویژه بر روی ماشین آب پاش در خیابان پیروزی تهران پس از برد تیم ملی ایران در فضای مجازی بازتاب گسترده‍ای داشته است.

برترین‌ها: تصاویری از شادی یکی از ماموران یگان ویژه بر روی ماشین آب پاش در خیابان پیروزی تهران پس از برد تیم ملی ایران در فضای مجازی بازتاب گسترده‍ای داشته است.

تصاویری از شادی متفاوت مامور یگان ویژه در تهران

نظرات


تصویری


ویدئو