تصاویری از شادی متفاوت مامور یگان ویژه در تهران

منبع: برترین ها

20

1401/9/4

18:24


تصاویری از شادی یکی از ماموران یگان ویژه بر روی ماشین آب‌پاش در خیابان پیروزی تهران پس از برد تیم ملی ایران در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

برترین‌ها: تصاویری از شادی یکی از ماموران یگان ویژه بر روی ماشین آب‌پاش در خیابان پیروزی تهران پس از برد تیم ملی ایران در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

تصاویری از شادی متفاوت مامور یگان ویژه در تهران

نظرات


تصویری


ویدئو