توصیه یک امام‌جمعه به جوانان و نیروهای امنیتی

منبع: برترین ها

2

1401/9/4

18:31


امام جمعه سنندج، جوانان و نیروهای امنیتی را از بکارگیری اسلحه و خشونت ضد یکدیگر برحذر داشت.

ایسنا: امام جمعه سنندج، جوانان و نیروهای امنیتی را از بکارگیری اسلحه و خشونت ضد یکدیگر برحذر داشت.

ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج بیان اینکه نیروهای امنیتی و مردم با صبوری و بصیرت، توطئه‌های امروز دشمنان را نقش بر آب کنند اظهار کرد: جوانان به تحریک‌ها و تبلیغات دروغین رسانه‌های بیگانه توجه نکنند.

توصیه یک امام‌جمعه به جوانان و نیروهای امنیتی

وی افزود: باید دولت برای توسعه کشور و اشتغالزایی تلاش جدی داشته باشد و از نخبگان و جوانان برای پست‌های مدیریتی استفاده کنند.

امام جمعه سنندج، بیان کرد: علما در طول تاریخ هیچوقت دولتی نبوده‌ اما دولت‌خواه و قانون‌مدار بوده‌اند.

وی ادامه داد: علما و روحانیون بایدخواسته‌های مردم را به گوش دولتمردان برسانند و مسوولان هم گوش شنوایی برای مطالبات مردم باشند.

رستمی، جوانان و نیروهای امنیتی را از بکارگیری اسلحه و خشونت ضد یکدیگر برحذر داشت.

نظرات


تصویری


ویدئو