مگر می‌شود رهبر انقلاب را با پهلوی‌ها مقایسه کرد؟

منبع: برترین ها

2

1401/9/4

18:47


امام جمعه همدان گفت: کسانی که نسبت به مقام معظم رهبری موضع گیری دارند باید سیاست‌های کلان و تصمیمات ایشان را بررسی کنند تا متوجه شوند رهبر معظم انقلاب کیست؟ مگر می‌شود این شخصیت را با پهلوی‌ها مقایسه کرد؟

ایسنا: امام جمعه همدان گفت: کسانی که نسبت به مقام معظم رهبری موضع گیری دارند باید سیاست‌های کلان و تصمیمات ایشان را بررسی کنند تا متوجه شوند رهبر معظم انقلاب کیست؟ مگر می‌شود این شخصیت را با پهلوی‌ها مقایسه کرد؟

مگر می‌شود رهبر انقلاب را با پهلوی‌ها مقایسه کرد؟

آیت‌اللّه حبیب‌اللّه شعبانی‌موثقی:

* محبت به مملکت باعث رشد می‌شود به ویژه اگر شرایط مملکت دارای حمایت باشد اما در حال حاضر برخی افراد علیه مملکت خود در نقاط مشترک موضع می‌گیرند که دچار تزلزل در شخصیت هستند و هویت خود را از دست داده‌اند، برخی چنان تزلزل هویتی دارند که به خاطر فشار رسانه‌های دشمن علیه ممکلت خود موضع می‌گیرند.

* از دیگر نشانه‌های انسان با شخصیت و با هویت، علاقه به وطن است، وطن دوستی نشانه کرامت است اما در حال حاضر برخی افراد علیه وطن خود در نقاط مشترک موضع می‌گیرند که دچار تزلزل در شخصیت هستند و هویت خود را از دست داده‌اند، برخی چنان تزلزل هویتی دارند که به خاطر فشار رسانه‌های دشمن علیه ممکلت خود موضع می‌گیرند.

* شخصیت معنوی مقام معظم رهبری سردار سلیمانی‌ها را تربیت کرده و رهبریست که جامعه را به سمت ایجاد تمدن اسلامی رشد می‌دهد، به معنای واقعی به مردم خود اعتماد دارد و تصمیماتش مبتنی بر عقلانیت است.

* کسانی که نسبت به مقام معظم رهبری موضع گیری دارند باید سیاست‌های کلان و تصمیمات ایشان را بررسی کنند تا متوجه شوند رهبر معظم انقلاب کیست؟ این مرد بزرگوار را با چه کسی می‌توان مقایسه کرد؟ مگر می‌شود این شخصیت را با پهلوی‌ها مقایسه کرد؟

* از منظر حقوقی و قانونی هیچ عنوانی دارای مصونیت نیست، همه در برابر قانون مسئول هستند و اگر تهمت یا موضعی را مطرح می‌کنند باید مسئولیت قانونی آن را قبول کرده و با تمسک به مسئله آزادی بیان نمی‌توانند هر چیزی را بیان کنند.

* هر کسی مسئله‌ای را به نظام نسبت می‌دهد باید ثابت کند و اگر ثابت شد خطاکار باید تنبیه شود در غیر این‌صورت فرد باید پاسخ دهد چراکه همه در مقابل موضع‌گیری‌های خود مسئول هستیم، هیچ کس نباید بی دلیل زندانی شود اما عناوین سیاسی، هنری و... مصونیت ایجاد نمی‌کند.

نظرات


تصویری


ویدئو