مرمت بناهای تاریخی به یک مسابقه تبدیل شده است

منبع: همگردی

8

1401/9/7

05:02


ایسنا/ براساس آخرین خبر و گزارش های بدست آمده، مرمت بناهای تاریخی به یک مسابقه تبدیل شده است.

محمود منشئی، یک پیشکسوت مرمت و استحکام بخشی بناهای تاریخی اظهار کرد: یکی از ایرادهای من به میراث فرهنگی اصفهان این است که شما در زمینه مرمت، فرد متخصص تربیت نکردید. درحالیکه مرحوم دکتر آیت الله زاده شیرازی افراد متخصصی را در این زمینه تربیت میکرد. یکی از نیازهای ضروری در میراث فرهنگی این است که افراد متخصص و باتجربه ای را به صورت 24 ساعته داشته باشیم که قدرت اعمال نظر داشته باشند، نه اینکه حتی برای یک امضا و اظهارنظر بمانند که چه کنند. متأسفانه وضعیت دفتر فنی میراث فرهنگی استان هم مساعد نیست، یعنی ضعیف شده و به استادکارها توجهی ندارد؛ در حالی که حتی میدان نقش جهان هم باید یک دفتر فنی داشته باشد و چند نفر کاربلد به صورت دائم در مورد میدان مطالعه و بررسی کنند.

او افزود: بزرگترین مشکل که امروز در مورد مرمت بناهای تاریخی ایران و البته استان اصفهان وجود دارد این است که برای انتخاب پیمانکار مرمت یک بنای تاریخی، مزایده برگزار می شود و استعلام می گیرند و هرکس قیمت کمتری پیشنهاد کند را برای مرمت آن بنا معرفی می کنند، یعنی آن فرد برنده آن مزایده اعلام می شود! این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که برنده مزایده مرمت یک بنای تاریخی در اصفهان حتی یکبار هم به اصفهان سفر نکرده و حالا چگونه میتوان یکی از بناهای تاریخی و میراثی شهر و استان اصفهان را که سرمایه مردم است در اختیار او بگذارند تا مرمت کنند؟! این چنین است که فاجعه در مرمت رقم میخورد و این مسئله بزرگترین مشکل در مرمت بناهای تاریخی ایران و اصفهان است.

این پیشکسوت مرمت بناهای تاریخی تأکید کرد: نکته مهم دیگر این است که پیمانکاری که مسئولیت مرمت یک بنای تاریخی به او واگذار می شود نباید به فکر سودجویی و پول باشد. باید روی این مسئله بسیار کار کرد، باید فرهنگ سازی شده و به گذشته رجوع کرد، چرا که کسانی که بناهای تاریخی شگفت انگیز ما را ساختند و اکنون ما با آنها دلخوش هستیم و به آنها افتخار می کنیم کسانی بودند که با وضو کار می کردند و با خلوص آجر روی آجر می گذاشتند و به این ترتیب نتیجه اش بنایی می شود چند صد ساله! اما امروز مرمت همان بناها گاهی به دست پیمانکارانی می افتد که مهمترین مسئله برای آنها مسائل مالی است و این جای تأسف است.

منشئی به موضوع اختصاص بودجه برای مرمت بناهای تاریخی استان اشاره و اضافه کرد: بودجه هایی که برای مرمت بناهای تاریخی اختصاص داده می شود در حدی نیست که بتوان همه بناهای تاریخی استان را مرمت کرد و از این رو اولویت بندی صورت میگیرد و در این انتخاب ها معمولا به بناهای مهم اهمیت بیشتری داده می شود. هرچند در این مورد نیز باید در انتخاب پیمانکاران دقت بسیاری کرد، چرا که کارهای بزرگ پیمانکاران و مشاوران بزرگ و باتجربه نیاز دارد که البته این موضوع هم به دلیل مسئله مزایده و مسابقه ای که عنوان شد متأسفانه به درستی انجام نمی شود.

او با اشاره به اهمیت حضور پیمانکارانی که در گذشته به صورت امانی اهمیت فعالیت داشتند، ادامه داد: مسئله دیگر این است که متأسفانه در مرمت بناهای تاریخی همفکری وجود ندارد و گروهی که برای مرمت انتخاب می شود، فقط نظر خود را اعمال می کند. این موضوع بسیار جای تأسف دارد و لازم است که در همه پروژه ها و بویژه در پروژه های مهم از مشورت افراد باتجربه ها استفاده شود، اما در بسیاری مواقع اینطور نیست و دلیل آن نیز به فرهنگ سازی غلط باز میگردد.

ما قدرت همکاری و مشارکت با یکدیگر را نداریم و نمی توانیم نظر مخالف خود را قبول کنیم، همانطور که در همه زمینه ها در شراکت ضعیف هستیم و نمی توانیم یکدیگر را تحمل کنیم. درحالیکه باید در مرمت بناهای تاریخی از نظر و تجربه های اساتیدی که سالها در مرمت فعالیت داشته اند در کنار نظر جوانان استفاده کرد. این موضوع مطمئناً در نتیجه مرمت بسیار تأثیرگذار خواهد بود و حاصل کار مورد حمایت و تأیید مردم قرار میگیرد.

این متخصص مرمت و استحکام بخشی بناهای تاریخی با اشاره به اهمیت حضور گردشگر خاطرنشان کرد: من فکر میکنم که مدتهاست میراث فرهنگی در اولویت دولت قرار ندارد. این موضوع به سیاست های کلان کشوری نیاز دارد که اگر بهبود پیدا کند، وضعیت ورود گردشگر به اصفهان نیز قطعا تغییر خواهد کرد و قطعا در مرمت نیز اثرگذار خواهد بود.

مرمت بناهای تاریخی به یک مسابقه تبدیل شده است

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو