نکاتی مهم در قرارداد اجاره که همه باید بدانند

منبع: دلتا پیام

11

1401/9/17

15:05


دعاوی مربوط به عقد اجاره یکی از مواردی هستند که امروزه در دادگاه‌ها پرونده‌های بسیاری را به خودشان اختصاص داده‌اند.

نکاتی مهم در قرارداد اجاره که همه باید بدانند

دعاوی مربوط به عقد اجاره

دعاوی مربوط به عقد اجاره یکی از مواردی هستند که امروزه در دادگاه‌ها پرونده‌های بسیاری را به خودشان اختصاص داده‌اند. همراه مجله اینترنتی دلتا باشید.

اگر به مطالبی پیرامون قانون مجازات علاقه دارید، به مطلب استفاده از این جملات ۲ سال حبس دارد مراجعه کنید.

این دعاوی مصادیقی از جمله موارد ذیل را شامل می‌شوند:

  • تخلیه عین مستاجره
  • مطالبه اجاره‌بها
  • اجورمعوقه
  • مطالبه خسارات وارده بر عین مستاجره

قانون حاکم بر اجاره به دو قانون سال‌های ۵۶ و ۷۶ تقسیم می‌شوند که هر کدام احکام مخصوص به خود را دارند.

4 دعوای مربوط به عقد اجاره

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مسافران نمی‌دانند این حقوق را دارند + ویدئو را مطالعه کنید.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو