آثار نگارگری امیرحسین آقامیری در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری به نمایش گذاشته می شوند

منبع: همگردی

1

1401/9/20

16:34


ایسنا/ براساس خبرهای واصله، آثار نگارگری امیرحسین آقامیری در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری به نمایش گذاشته می شوند.

امیرحسین آقامیری، هنرمند عرصه نگارگری و تذهیب کشور است و نمایشگاه وی از 21 آذر در سالن ابوالفضل عالی حوزه هنری برگزار می شود.

این نمایشگاه با عنوان «توحید» شامل30 تا 35 اثری است که طی 28 سال فعالیت هنری آقامیری خلق شده است.

آقامیری با بیان اینکه موضوع اکثر آثار نمایشگاه «توحید» قرآنی است، اظهار کرد: آثار این رویداد هنری موضوعات مختلفی را در بر میگیرد؛ برای مثال یکی از تابلوها درباره «توحید» و دیگری به مضمون «شکر» اشاره دارد.

وی ادامه داد: آثار این نمایشگاه برداشت شخصی ام از تفسیر آیات قرآن است؛ یعنی در مواجهه با آیات به کتاب های مرجع مراجعه کردم و براساس آنچه که درک کرده ام، به خلق هنر پرداختم.

وی درباره اینکه آثار نمایشگاه «توحید» تفسیر چند آیه قرآنی است، گفت: من سعی کردم خیلی از آیات را در قالب اثر هنری نمایش دهم اما نتوانستم همه محتوای استخراج شده ام را به تصویر بکشم؛ چرا که برخی موضوعات قابلیت خلق هنری را دارند و برخی از مضامین بسیار سخت هستند.

نمایشگاه «توحید» امیرحسین آقامیری 21 آذر ساعت 11 در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری افتتاح می شود و تا 5 دی هر روز از ساعت 9 تا 18 میزبان بازدید کنندگان است.

آثار نگارگری امیرحسین آقامیری در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری به نمایش گذاشته می شوند

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو