تیمچه هراتی یکی از بناهای تاریخی استان یزد به شمار می رود

منبع: همگردی

2

1401/10/21

06:03


جاذبه ها/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، تیمچه هراتی یکی از بناهای تاریخی استان یزد به شمار می رود.

تیمچه هراتی یزد که تعلق آن را به اوایل دوره پهلوی عنوان نموده اند، به جهت دارا بودن الگوی معماری سنتی همواره مورد توجه گردشگران بوده است. این بنا که قسمتی از مجموعه بافت تاریخی شهر را تشکیل می دهد، روزگاری محل مراجعه و تجارت مردم بوده است. این بنا در مجاورت خیابان امام خمینی یزد واقع شد. تیمچه هراتی یزد در واقع یک نماد شهری بوده که ورودی های فرعی آن زیبایی معماری سنتی منطقه در بافت تجاری را تداعی می کند. شیوه ساخت، نوع الگوی معماری، اصالت و ویژگی های تزئینی بنا از مواردی هستند که نظر گردشگران را به خود معطوف نمود.

این اثر در تاریخ 17 اسفند 1381 با شماره ثبت 7785 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. محلی ها مالکیت اولیه بنای مذکور را به مرحوم هراتی نسبت داده اند اما هرگز سندی در این خصوص یافت نشد. پس از هراتی بازرگانانی که در این بنا مشغول تجارت بودند، از ساکنان آن محسوب می شدند. آخرین مالک بنا را آقای دکتر مجیبیان معرفی نموده اند. پس از آن، بنا بر اثر عوامل جوی و فرسایشی مدتی متروک ماند و در طی سالهای گذشته مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.

تیمچه هراتی یکی از بناهای تاریخی استان یزد به شمار می رود

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو