اعلام شرایط جدید سن بازنشستگی [جزئیات]

منبع: نم نمک

1

1401/10/21

21:47


بر اساس لایحه بودجه سال 1402 سن بازنشستگی در صورت داشتن دو شرط ، دو سال افزایش خواهد یافت.

اعلام شرایط جدید سن بازنشستگی [جزئیات]

سن بازنشستگی 2 سال زیاد می شود

به گزارش نم نمک ، در بند «د» تبصره 20 لایحه بودجه سال 1402 آمده است : سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری که در سال 1402 بازنشسته می شوند ، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می یابد.

اعلام شرایط جدید سن بازنشستگی [جزئیات]

اعلام شرایط جدید سن بازنشستگی [جزئیات]

آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است ، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اجرای احکام مندرج در این قانون در خصوص احکام یکساله مربوط به سال 1402 بوده و سایر احکام دارای ماهیت دائمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده ، دارای اعتبار است. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حد اکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمدید می شود.

نظرات


تصویری


ویدئو