حکم اعدام محمد بروغنی متوقف شد

منبع: ساعد نیوز

1

1401/10/21

22:50


ساعدنیوز:دیوان عالی کشور از توقف حکم اعدام محمد بروغنی از بازداشتی‌های ناآرامی‌های اخیر خبر داد.

حکم اعدام محمد بروغنی متوقف شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از همشهری، دیوان عالی کشور اعلام کرد: تقاضای اعاده دادرسی متهم "محمد بروغنی" نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی مجدد و بررسی تقاضای ثبت شده توسط وکیل وی از دادگاه مربوطه مطالبه شده است.

ضمنا در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون مذکور، قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو