عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سفر اول 400 هزار تومان تعیین شد

منبع: همگردی

1

1401/10/22

08:31


ایلنا/ براساس آخرین اخبار و گزارشات بدست رسیده، عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سفر اول 400 هزار تومان تعیین شد.

طبق جدول تعرفه های درآمدهای دولت، عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سال 1402 در سفر اول 400 هزار تومان تعیین شده است.

عوارض خروج از کشور برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور 3431 میلیارد تومان تعیین شده است.

همچنین عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره برای هر نفر 132 هزار تومان است.

عوارض خروج هوایی برای زائرین عتبات عالیات 45 هزار تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی نیز برای این مسافران 15 هزار تومان تعیین شده است.

البته به این نکته اشاره شد که مبلغ هشت صد هزار (800000) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می یابد.

عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سفر اول 400 هزار تومان تعیین شد

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو