ماموریت جدید منافقین برای حامد اسماعیلیون

منبع: ساعد نیوز

1

1401/10/22

11:37


ساعد نیوز: بنابر شواهدی که پیشتر از مدیریت شدن اسماعیلیون از سوی منافقین ارائه شده بود، به نظر می‌رسد همراهی نامبرده با فرقه کومله، مأموریت جدیدی است که از سوی منافقین تعریف شده است.

ماموریت جدید منافقین برای حامد اسماعیلیون

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز، روزنامه ایران نوشت: رویکردهای ضدایرانی و تجزیه طلبانه مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون، خشم دیگر جریان های ضدانقلاب همچون پهلوی چی ها را به دنبال داشت. مسیح علی نژاد، ضدانقلاب خارج نشین در تجمع ضدانقلاب در شهر تورنتو کانادا خواستار اتحاد و یکی شدن همه جریان های ضدانقلاب، نه برای مقابله با جمهوری اسلامی، بلکه برای «سرنگونی ایران» شد.

این اظهارنظر درحالی است که علی نژاد پیشتر نیز با حمایت از حمله نظامی و تحریم ایران، دشمنی خود با اصل ایران را نشان داده بود. در همین تجمع، حامد اسماعیلیون با نام بردن از عبدالله مهتدی، دبیرکل گروهک تروریستی کومله خواستار تشویق این عنصر تجزیه طلب از سوی حاضران شد که این اقدام، با واکنش تند سایر جناح های اپوزیسیون از جمله جریان سلطنت طلب مواجه شد.

این جریان با اشاره به سوابق تروریستی و تجزیه طلبانه مهتدی از جمله در قتل شهروندان بی گناه کردستان، از همسویی اسماعیلیون با این گروهک انتقاد کردند. البته بنابر شواهدی که پیشتر از مدیریت شدن اسماعیلیون از سوی منافقین ارائه شده بود، به نظر می رسد همراهی نامبرده با فرقه کومله، مأموریت جدیدی است که از سوی منافقین تعریف شده است.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو