سهم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه 1402 چقدر است؟

منبع: همگردی

1

1401/10/22

13:30


ایسنا/ بدنبال آخرین خبرهای واصله، این پرسش مطرح می گردد که سهم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه 1402 چقدر است؟

بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متشکل از دو بخش هزینه ای به مبلغ 12.584.900 میلیون ریال و بخش تملک دارایی های سرمایه ای به مبلغ 17.584.695 میلیون ریال برآورد شده است.

براساس لایحه بودجه 1402 که دولت تقدیم مجلس کرده، سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مبلغ پیشنهادی 30.169.595 میلیون ریال، عددی بالغ بر 28.565.328 میلیون ریال، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 1.307.715 میلیون ریال و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی 296.552 میلیون ریال پیشنهاد شده است.

سهم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه 1402 چقدر است؟

اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای نیز در فصل میراث فرهنگی بالغ بر 12.710.408 میلیون ریال، فصل گردشگری 4.083.552 میلیون ریال و فصل صنایع دستی 520.000 میلیون ریال برآورد شده است.

سهم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه 1402 چقدر است؟ 2

همچنین، درآمد حاصل از ورودی موزه ها و محوطه های تاریخی در لایحه بودجه 1402 عددی بالغ بر 1.910.000 میلیون ریال تخمین شده است.

عوارض خروج از کشور برای هر نفر در لایحه بودجه سال آینده همانند سال گذشته، در سفر اول 400 هزار تومان تعیین شده است. عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره برای هر نفر 132 هزار تومان است. عوارض خروج هوایی برای زائرین عتبات عالیات 45 هزار تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی نیز برای این مسافران 15 هزار تومان تعیین شده که سهم صنعت گردشگری از محل این عوارض 80 هزار تومان به ازای هر نفر پیش بینی شده است.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو