بارش برف و کاهش شدید دما خللی در حرکت قطارهای راه آهن مشهد به وجود نیاورده است

منبع: همگردی

1

1401/10/22

14:30


ایسنا/ براساس اخبار بدست آمده، بارش برف و کاهش شدید دما خللی در حرکت قطارهای راه آهن مشهد به وجود نیاورده است.

جواد معراجی فر، مدیر روابط عمومی اداره کل راه آهن خراسان رضوی اظهار کرد: کلیه قطارها اعم از باری و مسافری مطابق برنامه پیش بینی شده در حال تردد هستند و شرایط نامساعد جوی خللی در تردد آنها به وجود نیاورده است.

وی افزود: در حال حاضر هیچ یک از قطارها تاخیری نداشته و تمام آنها سر زمان مقرر حرکت کرده اند.

مدیر روابط عمومی اداره کل راه آهن خراسان رضوی تاکید کرد: با توجه به ترافیک شهری به دلیل لغزندگی معابر به تمامی مسافران توصیه می شود کمی زودتر از منزل خود به سمت راه آهن حرکت کنند تا از قطار جا نمانند، چرا که کلیه قطارها سر موعد مقرر خود حرکت می کنند.

معراجی فر خاطرنشان کرد: با توجه به تمهیداتی که پیش بینی شده، امیدوارم بتوانیم قطارها را به موقع و بدون تاخیر اعزام کنیم.

بارش برف و کاهش شدید دما خللی در حرکت قطارهای راه آهن مشهد به وجود نیاورده است

مطالب مشابه


نظرات