149 هزار گردشگر از موزه ها و بناهای تاریخی زنجان طی 9 ماه گذشته بازدید کردند

منبع: همگردی

1

1401/10/22

21:32


میراث آریا/ براساس اخبار منتشر شده، 149 هزار گردشگر از موزه ها و بناهای تاریخی زنجان طی 9 ماه گذشته بازدید کردند.

پرستو قاسمی گفت: در ماههای اخیر با فروکش کردن نسبی بیماری همه گیر کرونا و افزایش گردشگران داخلی و خارجی، 149 هزار نفر گردشگر از 10 موزه استان زنجان در طی 9 ماه گذشته بازدید کردند.

رئیس گروه موزه ها و اموال منقول و تاریخی استان زنجان ادامه داد: پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه در رتبه اول، موزه باستان شناسی مردان نمکی در رتبه دوم و موزه مردم شناسی رختشویخانه در رتبه سوم بازدید گردشگران قرار دارد.

او ادامه داد: وجود آثار و مناظر متنوع تاریخی، هنری، مذهبی، طبیعی و صنایع دستی در این منطقه را میتوان از جمله عوامل جذب مسافران داخلی و خارجی دانست.

149 هزار گردشگر از موزه ها و بناهای تاریخی زنجان طی 9 ماه گذشته بازدید کردند

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو