مدت زمان موثر بودن دز یادآور واکسن کرونا

1

1401/10/23

19:17


مطالعه‌ ای که اخیرا انجام شد، اثربخشی واکسیناسیون اولیه و دوز تقویت‌ کننده را در برابر سندرم حاد تنفسی ویروس کرونا ارزیابی کرد. این مطالعه همچنین اثربخشی دوز واکسن های اولیه و تقویت کننده کرونا را در طول غلبه بر سویه های دلتا و امیکرون مورد بررسی قرار داد.

مدت زمان موثر بودن دز یادآور واکسن کرونا

به گزارش بهداشت نیوز، به طور کلی، ۳۶ هزار و ۸۱۶ نفر برای تجزیه و تحلیل شناسایی شدند. از این تعداد، ۹۸ درصد واکسیناسیون اولیه کرونا را تکمیل کرده بودند. از این میان، ۸۴.۵ درصد اولین دوز تقویت کننده، ۱۳.۸ درصد سری اولیه را تکمیل کرده و ۱.۸ درصد واکسینه نشده بودند.

نتایج پژوهش ها نشان داد: نسبت تست های آنتی ژن به شدت در دوره امیکرون افزایش یافته است. در نتیجه، بیشترین عفونت با میزان ۸۸.۲ درصد در دوره امیکرون گزارش شد. اثربخشی واکسن در کمتر از ۶ هفته پس از واکسیناسیون اولیه در دوره دلتا پس از تنظیم برای متغیرهای کمکی مشخص، ۸۰ درصد بود. این میزان در ۱۹ تا ۲۴ هفته به ۷۱ درصد کاهش یافت، اما در عرض شش هفته پس از اولین تزریق دوز تقویت کننده به ۹۶ درصد افزایش یافت.

به گفته محققان، تخمین اثربخشی واکسن در دوره امیکرون کمتر بود چراکه پس از واکسیناسیون اولیه  فقط با ۴۶ و ۲۵ درصد در شش هفته اول اثر بخشی داشت.

با این حال، اثربخشی واکسن در عرض شش هفته پس از تزریق اولین دوز تقویت کننده به ۵۷ درصد افزایش یافت و در ۱۸ تا ۲۳ هفته دوباره به ۳۱ درصد کاهش یافت. اثربخشی واکسن بعد از تقویت کننده دوم در میان بزرگسالان مسن ۵۰ درصد بود. تخمین‌ های اثربخشی واکسن در طول دوره دلتا پس از تعدیل شرایط خطر پزشکی مشابه بود، در حالی که در دوره امیکرون به طور جزئی کمتر بود.

تخمین‌های اثربخشی برای دوره دلتا برای شرکت‌ کنندگانی بود که واکسن BNT162b2 را برای واکسیناسیون اولیه و تقویت‌ کننده دریافت کرده بودند، قابل مقایسه بود. برآوردهای اثربخشی واکسن به طور کلی برای واکسن های mRNA-1273 بیشتر از BNT162b2 برای سری اولیه و تقویت کننده بود.

علاوه بر این، اثربخشی واکسن در طول زمان پس از تزریق دوزهای واکسیناسیون تقویت کننده کاهش یافت. این یافته ‌ها میزان اثربخشی کمتر واکسن را در برابر سویه امیکرون نسبت به دلتا نشان داد و دوزهای تقویت ‌کننده‌ با افزایش اولیه اثربخشی واکسن همراه بودند که با گذشت زمان از بین رفت.

شرح کامل این پژوهش در مجله تخصصی medRxiv منتشر شده است.
منبع: سیناپرس

نظرات


تصویری


ویدئو