لایو جنجالی بدل جورجینا [+ویدیو]

منبع: فیگار

1

1401/10/23

21:15


یک دختر عرب به بدل جورجینا شهرت یافته و در یک لایو اینترنتی، خنده‌های جورجینا را هم تقلدید کرد و به تازگی لایو جنجالی بدل جورجینا مورد توجه قرار گرفته…

لایو جنجالی بدل جورجینا [+ویدیو]

یک دختر عرب به بدل جورجینا شهرت یافته و در یک لایو اینترنتی، خنده‌های جورجینا را هم تقلدید کرد و به تازگی لایو جنجالی بدل جورجینا مورد توجه قرار گرفته است.

لایو جنجالی بدل جورجینا

در ادامه لایو جالب بدل جورجینا را مشاهده خواهید کرد:

یک دختر عرب که به بدل جورجینا شهرت یافته، در یک لایو اینترنتی، خنده‌های همسر رونالدو را هم تقلدید کرد تا بیشتر از قبل به جورجینا شبیه شود. این لایو در فضای مجازی به شدت جنجال‌ساز شده است.

لایو جالب بدل جورجینا

بیشتر بخوانید:

بازنشر محتوای شبکه های اجتماعی تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزماً بازتاب دیدگاه رسانه فیگار نیست.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو