منطقه حفاظت شده کوه بیرک یکی از دیدنی های سیستان و بلوچستان است

منبع: همگردی

1

1401/11/15

12:01


جاذبه ها/ براساس گزارشات منتشر گشته، منطقه حفاظت شده کوه بیرک یکی از دیدنی های سیستان و بلوچستان است.

منطقه حفاظت شده کوه بیرک مکانی مناسب برای رویش گیاهان دارویی درمنه، آویشن گلدر و انواع گیاهان است. همچنین، این کوه زیستگاه اصلی پلنگ ایرانی بوده و کوههای سربه فلک کشیده این منطقه به مأمن امنی برای انواع پرندگان و حیوانات وحشی تبدیل شده است.

منطقه حفاظت شده کوه بیرک یکی از دیدنی های سیستان و بلوچستان است

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو