ماجرای کلیپ آبروی مامانم میره و التماس یک کودک به زباله گردی پدرش

منبع: شبونه

1

1402/2/25

19:34


ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که کودکی با گریه و التماس از پدرش میخواهد که زباله گردی نکند چرا که آبروی مادرش میرود! این ویدیو بازتاب زیادی را به همراه داشته است و کاربران را تحت تاثیر قرار داده است. این کودک کنار جدول نشسته است و پدرش در حال زباله گردی …

ماجرای کلیپ آبروی مامانم میره و التماس یک کودک به زباله گردی پدرش

ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که کودکی با گریه و التماس از پدرش میخواهد که زباله گردی نکند چرا که آبروی مادرش میرود! این ویدیو بازتاب زیادی را به همراه داشته است و کاربران را تحت تاثیر قرار داده است.

این کودک کنار جدول نشسته است و پدرش در حال زباله گردی درون سطل آشغال است و با گریه از پدرش میخواهد که دست از زبال گردی بردارد و آبروی انها را نبرد.

اینکه واقعیت ماجرای این کلیپ چیست چیزی مشخص نشده است و معلوم نیست پدرش به اعتیاد مبتلا است یا خیر اما چیزی که در ویدیو مشخص است زباله گردی پدر این کودک بوده که باعث خجالت کشیدن فرزند شده است.

لازم به ذکر است که زباله گردی برای جمع آوری زباله های پلاستیکی و یا فلزی و فروش آن فروش نسبتا خوبی دارد که اکثر تبعه های افغان در ایران به این کار مشغول هستند.

فیلم التماس کودک زباله گرد

نظرات


تصویری


ویدئو