نحوه بدست آوردن شاخص توده بدنی و ارتباط آن با چاقی

1

1402/2/25

22:05


شاخص توده بدنی(body mass index) عددی است که با تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مربع قد برحسب متر مربع به دست می آید. شاخص های توده بدنی کمتر از 18/5کمبود وزن، بین 18/5تا 24/9 وزن طبیعی، بین 25 تا 29/9 اضافه وزن و مساوی یا بالاتر از 30 چاقی را نشان می دهد.

نحوه بدست آوردن شاخص توده بدنی و ارتباط آن با چاقی

به گزارش بهداشت نیوز، شاخص توده بدنی(body mass index)  عددی است که با تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مربع قد برحسب متر مربع به دست می آید. شاخص های توده بدنی کمتر از 18/5کمبود وزن، بین 18/5تا 24/9 وزن طبیعی، بین 25 تا 29/9 اضافه وزن و مساوی یا بالاتر از 30 چاقی را نشان می دهد.

اضافه وزن نیز شکل و درجه خفیفتر چاقی است. چاقی بیماری محسوب می شود و در ایجاد بیشتر از 30 بیماری دیگر مانند دیابت، پرفشاری خون، سکته مغزی، بیماری های قلبی-عروقی، چربی خون بالا، سرطان، کبد چرب غیرالکلی، بیماری ریه، کیست تخمدان و آرتروز (درد مفصل) نقش دارد. 

شاخص توده بدنی هر قدر بالاتر از حد طبیعی باشد احتمال مرگ و میر به علت بیماری های ناشی از اضافه وزن و چاقی بیشتر می شود. به طوریکه، شاخص توده بدنی بین 30 تا 35 باعث کاهش 2 تا 4 سال از عمر می شود.

شاخص توده بدنی 40 تا 45، عمر را 8 تا 10 سال کاهش می دهد و شاخص توده بدنی بیشتر از 45 عمر را بیشتر از میزان شاخص توده بدنی قبلی کاهش می دهد. بنابراین، حفظ وزن مطلوب (شاخص توده بدنی 5/18 تا 9/24) باعث سلامتی و طول عمر بیشتر می شود.

نظرات


تصویری


ویدئو