خارج کردن پنبه گوش پاک کن از گوش مرد انگلیسی! + فیلم

منبع: نم نمک

1

1402/2/26

08:32


در این مطلب جدید در سال 1402 و سال 2023 ، پنبه گوش پاک کن تو گوشم گیر کرده نی نی سایت و مضرات پنبه در گوش و فرو رفتن گوش پاک کن در گوش کودک و خونریزی گوش در اثر گوش پاک کن نی نی سایت و جا ماندن پنبه در گوش و عوارض استفاده از گوش پاک کن بعد از عمل بینی و چگونه شی را از گوش خارج کنیم و چگونه داخل گوش را ببینیم در نم نمک.

خارج کردن پنبه گوش پاک کن از گوش مرد انگلیسی! + فیلم

علت عجیب گوش درد بیمار جوان! 

مردی که پس از رفتن به شنا دچار گوش درد شدید شده بود پس از مراجعه به پزشک متوجه گیر کردن پنبه یک گوش پاکن در گوش خود شد.

خارج کردن پنبه گوش پاک کن از گوش مرد انگلیسی! + فیلم

خارج کردن پنبه گوش پاک کن از گوش مرد انگلیسی! + فیلم

مرد جوان انگلیسی که پس از رفتن به شنا دچار گوش درد شدیدی شده بود پس از مراجعه به پزشک با صحنه عجیبی مواجه شد. پزشک پنبه گوش پاکنی را که حدود 2 سال بود در گوش او گیر کرده بود خارج کرد.

دکتر "نیل رایتاتا" در کلینیک گوش پزشکی منطقه "اودبی " شهر لسترشر انگلیس این پنبه را از گوش این بیمار جوان خارج کرد. ویدئویی که منتشر شده است لحظه بیرون کشیده شدن این پنبه را توسط دکتر نیل نشان می دهد.

به گفته دکتر نیل او نخستین بار نیست که چنین اشیائی را گوش بیماران خارج می کند. او پیشتر نیز اشیائی مانند کلاهک خودکار و گوشواره را از گوش بیماران خود خارج کرده بود.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو