واریز معوقات دو سال حقوق بازنشستگان از این تاریخ | آخرین وضعیت پرداخت باقیمانده همسان سازی حقوق بازنشستگان

6

1402/2/26

11:58


واریز معوقات دو سال حقوق بازنشستگان از این تاریخ | آخرین وضعیت پرداخت باقیمانده همسان سازی حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین از وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست زمان اجرای ۲۵ درصد باقیمانده‌ی همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری را مشخص کنند.او با بیان اینکه چرا باید بازنشستگان کارگری باید برای وصول تک تک مطالباتشان مطالبه‌گری کنند، افزود: در حالی  بازنشستگان کارگری از دو سال پیش در انتظار پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده همسان سازی حقوق بازنشستگان خود هستند که همسان سازی حقوق بازنشستگان دولتی از ابتدای هر سال برای جبران تورم و گرانی‌ها اجرایی می‌شود.

 

مهدی گلبان با اشاره به سخنانوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه افزود: حتی یک ریال ازمطالبات بازنشستگان باقی نمانده است، گفت: جناب وزیروجناب مدیرعامل سازمان ؛ چرابه آنچه می گوئید ، عمل نمی کنید.

وی افزود: درحالی سازمان تامین اجتماعی پس ازگذشت دوسال پیگیری مداوم نمایندگان محترم مجلس وتشکلات صنفی متعدد واعتراضات مکرربازنشستگان درسراسرکشور، بالاخره اقدام به پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی سال‌١۴٠٠ به طور ناقص ، غیرفنی و مغایر با اصول بیمه ای نمود که در مورد افزایش حقوق سال۱۴۰۲، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که اعلام می‌دارد "سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی ،ازکارافتادگی ومجموع مستمری بازماندگان رادرفواصل زمانی که حداکثرازسالی یکبارکمترنباشد، باتوجه به افزایش هزینه زندگی باتصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد" نیز زیر پا گذاشته شده است وبا نادیده گرفتن مادتین۴۱ قانون کار ؛ ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی ، حقوق کارگران شاغل وبازنشستگان حتی ٢٠ درصدتورم رسمی کشور که بیش از 50 درصد است را پوشش نداده و حتی نسبت به تورم سال گذشته 40 درصد عقب ماندگی دارد و از آنجایی که این افزایش باید در سال جدید اعمال گردد ؛ باعنایت به تورم روزافزون و لجام گسیخته فعلی مسلماً درصد مذکور در سال جاری پسرفت داشته و فشار بار تورم بردوش این قشرآسیب پذیر بیشتر خواهد شد وسفره کارگران و بازنشستگان کوچک ترشده و باعث تشدید نارضایتی نزدیک به بیست میلیون شاغل و بازنشسته می گردد.

وی ادامه داد: این اقدام وقانون گریزی‌ها درحالی اتفاق افتاده است که جناب وزیر رفاه دم ازقناعت ومدیرعامل سازمان صحبت ازاجرای قانون ,و اینکه افزایش حقوق ها براساس مواد 96 و 111 اقدام شده ؛ می‌کند وبا تنویر افکار عمومی سعی در انحراف اذهان نمایندگان و مطالبه گران از حق و حقوق قانونی ذینفعان می‌نمایند.

او تاکید کرد: مزید اطلاع روش محاسبه 25٪متناسب سازی فعلی دراحکام و فیش‌های اردیبهشت ماه جاری به طوز مختصر به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛ 25 درصد متناسب سازی پرداختی درحقوق اردیبهشت ۱۴۰۲ فقط ۵۴درصد مبلغی است که باید بابت تکمیل متناسب سازی پرداخت می شد و پرداخت معوقات دوسال نیز نادیده گرفته شده است .

گلبان در توضیح این مطلب افزود: مضافاً اینکه چون لفظ 25 درصد باقیمانده به آن اطلاق گردیده است می بایست از زمان اجرای 75 درصد اولیه یعنی فروردین ماه 1400 لحاظ می گردید لیکن با روش فعلی علاوه برعدم پرداخت مطالبات دوسال قبل ؛ به ازای هرماه پیش رومعادل 46 درصدازمبلغ واقعی آن حذف شده وبازنشستگان ذینفع متضررشده اند.

او گفت: این درحالیست که مدیرعامل سازمان، آقای موسوی درمصاحبه های خود با اظهارات خلاف واقع وغیرفنی عنوان نموده اند که 25 درصدطلب بازنشستگان پرداخت گردیده است .

وی گفت: درپایان بازنشستگان ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ضمن اعتراض به نحوه عملکردسازمان وتضییع مسلم حقوق خود ؛ چه در مورد عدم اجرای درست وکامل ماده 96 قانون تامین اجتماعی درخصوص افزایش حقوق سال 1402 و چه درروش محاسبه 25 درصدطلب سال 1400 درخواست اجرای قانون را می‌نمایند و تا رسیدن به نتیجه نهائی ازپای نخواهندنشست .

همسان سازی حقوق بازنشستگان

یک بازنشسته از یزد تماس می‌گیرد و دیگری از مشهد؛ بازنشستگان در یکی دو روز اخیر در تماس‌ با ایلنا نسبت به آنچه آن‌ها «عدم اجرای ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی» می‌نامند، اعتراض کردند. اما آیا باقیمانده متناسب‌سازی اجرا نشده است؟

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی اجرایی شده منتها یک ایراد دارد، ضریب افزایش سال ۱۴۰۱ به آن اعمال نشده است.

او اضافه کرد: سیستم به این گونه بوده که بسیاری از افراد که ۵۵ درصد تفاوت تطبیق می‌گرفتند، سهم‌شان از ۷۵ درصد متناسب‌سازی حقوق بسیار ناچیز است. امروز یک بازنشسته با حکم در دست مراجعه کرد که مبلغ ۷۵ درصد متناسب‌سازی برای او فقط ۴۷ هزار تومان شده بود؛ ۲۵ درصد این ۴۷ هزار تومان فقط ۱۵ هزار تومان می‌شود؛ این مبلغ بسیار ناچیز است!

صادقی با تاکید بر اینکه به دلیل ناچیز بودن سهم بازنشستگان، بسیاری تصور می‌کنند باقیمانده متناسب‌سازی اجرا نشده؛ ادامه می‌دهد: اجرای متناسب‌سازی از طریق فرمول‌های پیچیده‌ی کارشناسان سازمان صورت گرفته و متاسفانه ضریب افزایش ۱۴۰۱ برای بازنشستگان سایر سطوح یعنی ۳۸ درصد به اضافه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان، در آن اعمال نشده است.

این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «این شیوه اجرا، مصداق نادیده گرفتن حق بازنشستگان است» می‌گوید: سازمان باید پاسخگو باشد؛ چرا افزایش سال قبل روی باقیمانده متناسب‌سازی اعمال نشده است؟ کارشناسان سازمان باید به موضوع ورود کنند و مدیرعامل را به اصلاح شیوه‌ی اجرا متقاعد سازند. شواهد نشان می‌دهد که ۲۵ درصد اعمال شده اما عیناً در ۱۴۰۲ محاسبه شده، افزایش ۱۴۰۱ اصلاً منظور نشده است.

صادقی تاکید می‌کند: این ۲۵ درصد شامل حال همه بازنشستگان نمی‌شود؛ جامعه هدف آن فقط ۹۰۰ هزار نفر است که عموماً آورده‌ی آن برای بازنشستگان زیر ۵۰۰ هزار تومان بوده؛ موارد زیادی داریم که اعمال ۲۵ درصد منجر به افزایش زیر ۱۰۰ هزار تومانی مستمری‌ها شده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری جمع بندی می‌کند: بنابراین باید بگوییم باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا شده اما با کج سلیقگی؛ اصولی که باید، را در نظر نگرفته‌اند و همین امر موجب نارضایتی بازنشستگانِ مشمول شده است.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو