پذیرش دانشجو در سه رشته جدید دانشگاه تهران

منبع: نم نمک

1

1402/2/27

23:23


دانشگاه تهران برای سال 1402 در سه رشته جدید «فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت» ، «محیط زیست شهری» و «روان شناسی اجتماعی» دانشجو پذیرش می کند.

پذیرش دانشجو در سه رشته جدید دانشگاه تهران

پذیرش دانشجو در سه رشته جدید دانشگاه تهران

به گزارش نم نمک ، دانشگاه تهران برای اولین بار در سه رشته جدید «فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت» ، «محیط زیست شهری» و «روان شناسی اجتماعی» برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1402 دانشجو پذیرش می کند.

پذیرش دانشجو در سه رشته جدید دانشگاه تهران

پذیرش دانشجو در سه رشته جدید دانشگاه تهران

پذیرش دانشجو در رشته «فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت» برای دوره دکتری صورت می گیرد.

همچنین رشته های «محیط زیست شهری» و «روان شناسی اجتماعی» در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران برای سال جاری دانشجو پذیرش می کند.

همچنین در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری پردیس های بین المللی (کیش ، ارس ، کاسپین و خلیج فارس- قشم) نیز پذیرش دانشجو از طریق آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور برای سال 1402 صورت می گیرد.

نظرات


تصویری


ویدئو