قسط این ماشین، ماهانه ۸۰۰میلیون تومان است!+ تصویر

1

1402/2/28

11:08


عکسی از آگهی فروش «KMC» منتشر شده که با حساب قیمت کلی، ماهانه با پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان، میشود این ماشین را خرید.

قسط این ماشین، ماهانه ۸۰۰میلیون تومان است!+ تصویر

به گزارش بهداشت نیوز، عکسی از آگهی فروش «KMC» منتشر شده که با حساب قیمت کلی، ماهانه با پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان، میشود این ماشین را خرید.

قسط این ماشین، ماهانه 800میلیون تومان است!

منبع:برترین ها

نظرات


تصویری


ویدئو