سه اثر پیشنهادی ایران برای ثبت در فهرست حافظه جهانی از تصویب شورای اجرایی یونسکو گذشت

منبع: همگردی

1

1402/2/30

12:08


ایلنا/ براساس آخرین گزارشهای منتشر شده، سه اثر پیشنهادی ایران برای ثبت در فهرست حافظه جهانی از تصویب شورای اجرایی یونسکو گذشت.

این آثار بنابر آنچه نمایندگی ایران در یونسکو اعلام کرده، شامل «مجموعه آثار مولانا (مثنوی، دیوان کبیر، مجالس سبعه، مکتوبات و فیه مافیه)»، «اسناد روابط خارجی ایران در دوره قاجار» و «اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی» است.

برنامه حافظه جهانی یونسکو که از سال 1992 تاسیس شده، وظیفه ثبت میراث مکتوبی را که دارای ارزش جهان شمول شناخته می شوند، بر عهده دارد.

شورای کارشناسان بین المللی زیر نظر سازمان یونسکو ارزش آثار معرفی شده را بررسی و براساس ملاکهای فنی ابراز نظر می کند. سپس شورای اجرایی یونسکو متشکل از 58 کشور جهان با بررسی اسناد ذی ربط برای درج عنوان آثار در فهرست جهانی تصمیم می گیرد.

از اهداف اصلی این فهرست، علاوه بر معرفی این میراث به همگان، حفظ و نگهداری بهتر و ایجاد فضای مناسب برای ایجاد دسترسی به پژوهشگران عنوان شده است.

پیش از این، 10 اثر در فهرست حافظه جهانی یونسکو به نام ایران ثبت شده بود که شاهنامه بایسنقری فردوسی، وقف نامه ربع رشیدی، مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی، التفهیم ابوریحان بیرونی، پنج گنج نظامی، مجموعه برگزیده نقشه های دوره قاجار، ذخیره خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی، مسالک الممالک اصطخری، کلیات سعدی و جوامع التواریخ از آن جمله بود.

سه اثر پیشنهادی ایران برای ثبت در فهرست حافظه جهانی از تصویب شورای اجرایی یونسکو گذشت

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو