تصاویر دیده‌نشده از حرمسرای دربار هند + عکس

تصاویر دیده‌نشده از حرمسرای دربار هند + عکس


1

1402/2/30

13:13


در اینجا تصاویری دیده نشده از زنان دربار «جیپور» را در حدود ۱۵۰ سال قبل ملاحظه می‌کنید. این عکس‌ها را رام سینگ دوم مهاراجۀ جیپور گرفته است.

تصاویر دیده‌نشده از حرمسرای دربار هند + عکس

تصاویر دیده‌نشده از حرمسرای دربار هند + عکس

تصاویر دیده‌نشده از حرمسرای دربار هند + عکس

تصاویر دیده‌نشده از حرمسرای دربار هند + عکس

تصاویر دیده‌نشده از حرمسرای دربار هند + عکس

تصاویر دیده‌نشده از حرمسرای دربار هند + عکس

تصاویر دیده‌نشده از حرمسرای دربار هند + عکس

تصاویر دیده‌نشده از حرمسرای دربار هند + عکس

تصاویر دیده‌نشده از حرمسرای دربار هند + عکس

 

نظرات


تصویری


ویدئو