شرایط ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری 1402 [+جزئیات]

منبع: فیگار

1

1402/3/4

16:07


به تازگی شرایط ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری 1402 اعلام شد و شما در ادامه این مطلب می‌توانید جزئیات دریافت این وام را مشاهده نمایید.

شرایط ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری 1402 [+جزئیات]

به تازگی شرایط ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری 1402 اعلام شد و شما در ادامه این مطلب می‌توانید جزئیات دریافت این وام را مشاهده نمایید.

وام ضروری برای بازشستگان یکی از موضوعاتی است که اخیراً در فضای مجازی در مورد آن صحبت می‌شود. شما می‌توانید برای ثبت نام وام بازنشستگان کشوری و دریافت جزئیات شرایط دریافت وام ضروری برای بازنشستگان به ادامه این مطلب مراجعه نمایید.

شرایط ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری 1402

ثبت نام وام بازنشستگان کشوری

شرایط ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری 1402

وام ضروری برای بازشستگان

بازنشستگان و موظفین محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند با توجه به شرایط و ضوابط زیر اقدام به ثبت درخواست وام ضروری خود نمایند. پس از اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط ، مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز می‌گردد. برای ثبت نام می‌توانید وارد آدرس https://eservices.cspf.ir/Auth-api/auth/login شوید.

شرایط دریافت وام ضروری برای بازنشستگان

شرایط ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری 1402

ثبت نام وام بازنشستگان کشوری
 1. مبلغ وام ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات که در سیستم احکام درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی/وظیفه دریافت می نماید ، واریز خواهد شد.
 2. هرگونه تسویه حساب مربوط به وام های ادوار گذشته تاثیری در اولویت بندی و یا احراز شرایط دریافت وام ایجاد نخواهد کرد.
 3. متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از یک سال گذشته، مجاز به ثبت نام نمی باشند.
 4. وراث ذکوری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می شوند، مجاز به ثبت نام نمی باشند.
 5. متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نگردیده است، مجاز به ثبت نام نمی باشند.
 6. فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با رضایت سایر وراث وظیفه بگیر می تواند از وام استفاده نماید. لذا سایر وراث می بایست پس از ورود به لینک «سامانه تعهد وراث» و تکمیل آن، رضایت خود را از دریافت وام توسط متقاضی اعلام نمایند.
 7. لازم به ذکر است جهت تکمیل مشخصات در سامانه تعهد وراث برای وظیفه بگیران بیش از یک نفر الزامی است.
 8. تنها در صورت تکمیل و تایید مشخصات در سامانه تعهد وراث درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیان وام ضروری قرار خواهد گرفت.
 9. درخصوص تعهد وراث صغیر و محجور، تنها از طریق سامانه مدیریت های استانی و با ارائه مستندات ( قیم نامه، حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران) قابل تائید می باشد.
 10. «بازنشسته» متقاضی که علاوه بر حقوق بازنشستگی خود به همراه سایر وراث از حقوق وظیفه استفاده می نماید، به منظور امکان بهره مندی یک نفر از وراث وظیفه بگیر از تسهیلات وام ضروری ، توصیه می شود «بازنشسته» متقاضی، از «دفتر کل بازنشستگی» خود اقدام به ثبت نام نماید.
 11. «وظیفه بگیر» متقاضی که علاوه بر اینکه به تنهایی از دفترکل اول حقوق وظیفه دریافت می کند، به اتفاق وراث دیگر از دفترکل دوم نیز حقوق وظیفه دریافت می کند. توصیه می شود «وظیفه بگیر» متقاضی، از «دفتر کل اول» اقدام به ثبت نام نماید تا امکان ثبت نام یک نفر از مابقی وراث وظیفه بگیر از «دفترکل دوم» فراهم گردد.
 12. ذکر شماره دفترکل بازنشستگی ، شماره ملی ، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه الزامی است.
 13. ثبت نام در سامانه، حقی را برای پرداخت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
 14. پس از اتمام مهلت ثبت نام، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام های دریافتی، بهره مندی از سایر تسهیلات، میزان حقوق و …… مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته و بر اساس میزان اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل، «واجدین شرایط» تعیین و اسامی در سامانه اعلام می گردد.

بیشتر بخوانید:

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو