حامد علی اکبرزاده الان کجاست؟ + بیوگرافی

منبع: نم نمک

1

1402/3/4

17:51


با حکم رییس جهاددانشگاهی ، دکتر حامد علی اکبرزاده به عنوان رییس سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی منصوب شد.

حامد علی اکبرزاده الان کجاست؟ + بیوگرافی

انتصاب رییس سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی

به گزارش نم نمک به نقل روابط عمومی جهاددانشگاهی ، حسن مسلمی نائینی ، رئیس جهاددانشگاهی در حکمی حامد علی اکبرزاده را به مدت سه سال به عنوان رییس «سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی» منصوب کرد.

حامد علی اکبرزاده الان کجاست؟ + بیوگرافی

حامد علی اکبرزاده الان کجاست؟ + بیوگرافی

در متن این حکم آمده است : امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت های آن سازمان موفق باشید.

در آخرین جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی مصوب شد ، سازمان انتشارات جهاددانشگاهی با مأموریت های جدید به «سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی» تغییر یابد.


بیوگرافی

حامد علی اکبرزاده نویسنده ایرانی متولد 1361 است.

نظرات


تصویری


ویدئو