معنی ضرب المثل ” قاطی مرغا شدن “

منبع: دانش‌چی

1

1402/3/5

08:03


همه چیز درباره معنی و مفهوم ضرب المثل قاطی مرغا شدن

قاطی مرغا شدن

در این پست با معنی و مفهوم این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

قاطی مرغا شدن کنایه از چیست؟

۱- کنایه از متاهل شدن پسران مجرد است! اصطلاحی برای تازه دامادها!

معمولا وقتی پسر مجردی ازدواج می کند، در همان دوران تازه دامادی اش دوستانش به شوخی این ضرب المثل را برایش به کار می برند.

۲- همچنین گاهی این ضرب المثل برای گله و شکایت نیز استفاده می شود. مثلا پسری که در دوران مجردی اش بیشتر در جمع دوستانش بوده و با آنها اوقات فراغتش را می گذرانده، وقتی ازدواج می کند دیگر بخش زیادی از وقتش را به خانواده خودش اختصاص می دهد.

اینجا دوستانش از کم پیدایی او شکایت می کنند و می گویند: از وقتی قاطی مرغا شدی دیگه سراغی از ما نمی گیری!!

۳- البته این ضرب المثل را بیشتر دوستان صمیمی به یکدیگر می گویند و به کار بردن آن برای هر کسی که ازدواج کرد، مناسب نیست! گاهی گفتن این ضرب المثل به فرد تازه ازدواج کرده و همسرش، بی احترامی به آنها تلقی میشود! به هرحال باید به جایگاه اجتماعی افراد و روحیات آن ها نیز توجه کرد! 😉

پیشنهادی: ضرب المثل با مرغ

اختصاصی-دانشچی

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو