اسم دخترانه کره ای همراه با معنی (شیک، جالب و باکلاس)

منبع: مینویسم

2

1402/6/22

12:56


در این مقاله می توانید زیباترین و باکلاس ترین اسم های کره ای دخترانه را انتخاب کنید. اسم های جالب و شیک کره ای

اسم دخترانه کره ای همراه با معنی (شیک، جالب و باکلاس)

اگر به دنبال اسم کره ای شیک و باکلاس هستید در ادامه مطلب می توانید از بین اسم های نوشته شده یک اسم مناسب و جالب کره ای دخترانه را انتخاب کنید.

اسم دخترانه کره ای شیک

 1. بائه (روشن)
 2. چاه یون (مهربان)
 3. چای رین (جسور)
 4. چای وون (با محبت)
 5. چای یانگ (تقدیر)
 6. شارین (شیرین)
 7. چائون (زیبارو)
 8. چائونگ (چون ماه)
 9. سیندی (سربلند)
 10. چوی (آسمان)
 11. کلارا (دشت و زیبایی)
 12. دا یون (بی پروا)
 13. دا یانگ (مالکیت)
 14. دائون (گل زیبا)
 15. دا یونگ (شجاع)
 16. داهیون (دوست داشتنی)
 17. داین (دائمی)
 18. داسوم (دلسوز)
 19. دانبی (مانند فرشته)
 20. داوون (گل زیبا)
 21. دایونگ (داور)
 22. آیا یون (محبت)
 23. دو هی (مهربان)
 24. دویون (دلیر)
 25. اریکا (نام فرشته)
 26. یوجین (ماه)
 27. یون جی (سرنوشت)
 28. یون سئو (باران)
 29. یونجونگ (مهربان)
 30. اونجی (لذت)
 31. یونسول (زیبایی و خوبی)
 32. یونیونگ (خورشید)
 33. گا یانگ (گل زیبا)
 34. گوئون (با اراده)
 35. ها یون (ابدی)
 36. هایلی (قوی)
 37. هائون (نگهبان)
 38. هانسول (همدم)
 39. هایونگ (روشنایی)
 40. هی جین (پیروز)
 41. هیجو (لبخند)

اسم دخترانه کره ای جالب

 1. جیمین (زیبایی)
 2. جی سون (شجاعت)
 3. جی یونگ (برتری)
 4. جی هیون (باشکوه)
 5. جین یانگ (برتری)
 6. جین هی (هوشمند)
 7. جیسون (عشق)
 8. جو هیون (حقیقت)
 9. جونگ یون (جهان زیبا)
 10. لورن (باوجدان)
 11. لوسی (مهربان)
 12. مین کیونگ (باهوش)
 13. هوانگ (آرامش)
 14. هایلیم (آرام)
 15. هیئون جونگ (آسمان)
 16. هایری (مروارید)
 17. هیسو (هیجان زده)
 18. هایون (دختر قوی)
 19. هیونگ (عاقل و دانا)
 20. هیو جین (شگفت انگیز)
 21. هیونا (مهربان)
 22. آیرین (گل زیبا)
 23. جائون (دریاچه)
 24. جائه یون ( خوش چهره)
 25. جونگ مین (خوبی)
 26. هائون (خوشرو)
 27. هاسنو (جهان زیبا)

اسم دخترانه کره ای باکلاس

 1. مینجی (گل زیبا)
 2. مینجو (شبنم)
 3. ناهیون (ارکیده)
 4. نیکول (اقیانوس)
 5. سئو یانگ (رحمت)
 6. سئوهیون (عاقل)
 7. سی یو سی یو (دیدار)
 8. سئویونگ (آرام)
 9. دو یون (درخشش)
 10. سوآه (زیبا)
 11. بونگ چا (روشن و شفاف)
 12. هیو سون (زیبارو)
 13. هی یونگ (بخشش)
 14. چانگ چا (رحمت)
 15. یانگ ایل (پر رونق)
 16. یانگ می (خوش تیپ)
 17. چین سان (حقیقت و خوبی)
 18. دا یون (مهربانی)
 19. هوان (صداقت)
 20. جونگ هوی (ساکت و آرام)

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو