این مجری زن چرا پیر نمی شود؟! + عکس

این مجری زن چرا پیر نمی شود؟! + عکس


منبع: نم نمک

1

1402/8/26

15:44


در این مطلب جدید در سال 1402 و سال 2023 ، تصاویر ضبط شده از مجری چینی در طول 22 سال فعالیت در تلویزیون جهانیان را شگفت زده کرد.

این مجری زن چرا پیر نمی شود؟! + عکس

این مجری زن چرا پیر نمی شود!

یانگ دان مجری متولد 1974 چینی پس از چندین سال کار مقابل دوربین شبکه های تلویزیونی چینی هیچ تغییری نکرده است.

این مجری زن چرا پیر نمی شود؟! + عکس

این مجری زن چرا پیر نمی شود؟! + عکس

این مجری زن چرا پیر نمی شود

او در سال 1996 در سن 22 سالگی مجری پیش بینی آب و هوا در یکی از شبکه های مطرح تلویزیونی چین شد و تا به امروز به کارش در این شبکه ادامه داده است.

اما نکته قابل توجه اینجاست ، با دقت کردن به تصاویر ضبط شده این خانم مجری در طول 22 سال متوجه خواهید شد که یانگ دان از اکسیر جوانی برخوردار است چون در این مدت طولانی آثاری از پیری در او دیده نمی شود.

او بدون هیچگونه جراحی و اقدامی مصنوعی به این جوانی ابدی رسیده است و اکنون برای همه سوال است که « راز این جوان ماندن چیست»

عکس چهره جوان و بدون تغییر هواشناس زن چینایی طی 22 سال

این مجری زن چرا پیر نمی شود

این مجری زن چرا پیر نمی شود

این مجری زن چرا پیر نمی شود

این مجری زن چرا پیر نمی شود

این مجری زن چرا پیر نمی شود

این مجری زن چرا پیر نمی شود

این مجری زن چرا پیر نمی شود

این مجری زن چرا پیر نمی شود

این مجری زن چرا پیر نمی شود

این مجری زن چرا پیر نمی شود

این مجری زن چرا پیر نمی شود

این مجری زن چرا پیر نمی شود

این مجری زن چرا پیر نمی شود

این مجری زن چرا پیر نمی شود

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو