نگاهی به زیبایی های خزان در جنگل مازیچال

نگاهی به زیبایی های خزان در جنگل مازیچال


منبع: همگردی

1

1402/8/27

13:37


ایسنا/ این خبر پیرامون نگاهی به زیبایی های خزان در جنگل مازیچال برای شما نگارش گشته است.

پاییز هراز رنگ مسیر مازیچال بسیار دیدنی است اما در صورت بارش باران پیمودن این جاده زیبا بسیار سخت خواهد بود. مازیچال منطقه جنگلی زیبا در نزدیکی کلاردشت است که با ارتفاع 2600 متری شما را بالاتر از ابرها نگه می دارد. ایستادن در ارتفاعات مازیچال و نگاه به اقیانوس ابر مقابل چشمتان، احساسی وصف ناشدنی را برای شما به همراه خواهد داشت. اگر به دلایل طبیعی نیز پدیده اقیانوس ابر تشکیل نشود، وسعت دیدتان از چالوس تا نزدیکی های رامسر خواهد بود.

مازیچال در استان مازندران و 48 کیلومتری چالوس قرار دارد. در فصل پاییز جنگل های ابتدای جاده مناظر زیبا و رویایی دارند و در بهار ارتفاعات پوشیده از گل های فصلی زیبا است و مناظر برفی قله های اطراف جلوه نمایی می کند. طبق برخی منابع، «ماز» و «مازی» در گویش محلی به معنی درخت بلوط است و «چال» به معنی گودال و ترکیب نهایی می شود گودالی پر از درختان بلوط.

عکس ها از: پوریا پاکیزه

نگاهی به زیبایی های خزان در جنگل مازیچال

نگاهی به زیبایی های خزان در جنگل مازیچال 2

نگاهی به زیبایی های خزان در جنگل مازیچال 3

نگاهی به زیبایی های خزان در جنگل مازیچال 4

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو