توماج صالحی الان کجاست؟ + حکم دادگاه

منبع: نم نمک

1

1402/8/28

09:56


وکیل توماج صالحی ، خواننده بازداشتی در جریان اعتراضات ایران خبر از پذیرش درخواست فرجام خواهی و نقض حکم او در دیوان عالی کشور و متعاقبا آزادی این خواننده با قرار وثیقه داد.

توماج صالحی الان کجاست؟ + حکم دادگاه

توماج صالحی آزاد شد

وکیل توماج صالحی ، خواننده بازداشتی در جریان اعتراضات ایران خبر از پذیرش درخواست فرجام خواهی و نقض حکم او در دیوان عالی کشور و متعاقبا آزادی این خواننده با قرار وثیقه داد.

توماج صالحی الان کجاست؟ + حکم دادگاه

توماج صالحی الان کجاست؟ + حکم دادگاه

امیر رئیسیان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی اظهار کرد : «در پی فرجام خواهی صورت گرفته در پرونده توماج صالحی ، این پرونده در شعبه 39 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت ، نظر به طرح ایرادات متعدد به دادنامه اولیه ، برخی از این ایرادات مورد پذیرش دیوانعالی کشور قرار گرفت و پس از نقض حکم ، این پرونده به شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان مسترد شد.»

او ادامه داد : «همچنین دیوانعالی کشور توماج صالحی را همچون دیگر افرادی که مشمول بخشنامه عفو اعلامی قرار گرفتند دانست و اعلام کرد که او نیز می تواند از عفو اعلامی استفاده کند.»

این وکیل دادگستری در خاتمه با بیان اینکه «توماج صالحی امروز به قید وثیقه از زندان آزاد شد» ، گفت : «اگرچه توماج صالحی شامل بخشنامه عفو اعلامی است و باید بدون وثیقه پرونده مختومه می شد ، اما با توجه به اینکه ایراداتی که از سوی شعبه 39 دیوان عالی کشور وارد دانسته شده باید رفع شود ، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان ، تشخیص داد که فعلا قرار تامین توماج صالحی را به وثیقه تبدیل کند و در نتیجه ، او امروز از زندان اصفهان آزاد شد.»


بیوگرافی توماج صالحی

توماج صالحی متولد 12 آذر 1369 خواننده رپ اعتراضی ایرانی و زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان است.

نظرات


تصویری


ویدئو