سفر استانی رهبر انقلاب به روستای هزاوه در 27 آبان‌ماه سال 79 +عکس/تنها رهبر دنیا که به دیدار روستاییان می رود

سفر استانی رهبر انقلاب به روستای هزاوه در 27 آبان‌ماه سال 79 +عکس/تنها رهبر دنیا که به دیدار روستاییان می رود


منبع: ساعد نیوز

1

1402/8/28

10:05


ساعد نیوز: تصویری از سفر استانی رهبر انقلاب به روستای هزاوه در 27 آبان‌ماه سال 1379 را مشاهده می کنید.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو