معنی ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود + داستان

منبع: مینویسم

1

1402/8/30

09:34


برخی از ضرب المثل ها بارها به گوشمان خورده است اما هیچوقت به معنی و داستان آن فکر نکرده ایم. در این مقاله می خواهیم معنی و داستان ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود را بررسی کنیم.

معنی ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود + داستان

تمام ضرب المثل هایی که در زبان فارسی و فرهنگ ایرانیان وجود دارد از یک داستان جالب و جذاب ایجاد شده است. از قدیم تا به امروز انسان ها برای پند و اندرز از این ضرب المثل های کوتاه استفاده می کردند. برای خواندن معنی و داستان ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود ادامه مطلب را بخوانید.

معنی ضرب المثل قطره قطره جمع گردد همراه با داستان

ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود را حتما بارها و بارها شنیده اید، اما آیا معنای درست و دقیق این ضرب و داستان جالب آن را نیز تا به حال شنیده اید؟ در این مقاله می خواهیم به طور دقیق معنی ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود را همراه با داستان آن توضیح بدهیم.

معنی ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

همانطور که از ظاهر این ضرب المثل پیداست جمع کردن و قناعت کردن افراد در زندگی را به دریا تشبیه کرده است. دریا به آن بزرگی از آب رودخانه های بسیار کوچکی که از مسیر های مختلف می آیند ایجاد و تشکیل شده است. زندگی انسان ها نیز درست همین طور است باید برای رسیدن به چیزهای بزرگ، همان چیزهای کوچک را جمع کنند و در استفاده کردن از آنها صرفه جویی و قناعت کنند.

ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود به این معناست که اگر در هر کاری قدم های کوچک ولی مستمر برداریم به هدف های بزرگ تر خواهیم رسید. در زندگی باید در استفاده از چیزهای کوچک صرفه جویی کنیم و هیچ وقت نگوییم با این مقدار کم به چیزی نمی رسیم و یا اتفاقی نمی افتد. همه چیز از قدم های کوچک آغاز می شود.

داستان ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

روزی شخصی به مغازه رفت و به فروشنده گفت: می شود همه گردوهایی را که در مغازه داری رایگان به من بدهی؟ مرد فروشنده که از این حرف بسیار تعجب کرده بود چیزی نگفت و سکوت کرد.

مرد بار دیگر گفت می شود یک کیلو گردو رایگان به من بدهی؟ فروشنده باز هم چیزی نگفت و سکوت کرد.

مرد بار دیگر گفت خب حداقل یک گردو رایگان به من بده. فروشنده که اصرار مرد را دید یک عدد گردو به او داد.

مرد باز هم نرفت و گفت یک عدد گردو دیگر به من بده، فروشنده یک عدد گردو نیز به او داد.

مرد باز هم نرفت و می خواست برای بار سوم گردو دیگر بگیرید که فروشنده عصبی شد و گفت خیلی زرنگی می خواهی یکی یکی همه گردو ها را بگیری.

مرد گفت می خواستم به همین موضوع برسم که اگر کسی به تو بگوید یک جا همه عمرت را به من بده نمیدادی اما هر روز داریم قطره قطره از عمرمان را صرف چیزهای بیهوده می کنیم و یک دفعه به خودمان می آییم که دیگر عمرمان به پایان رسیده است.

این داستان مصداق ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود است که قطره قطره و کم کم وقتی چیزی را از دست بدهیم و یا بدست آوریم به چشممان نمی آید در حالی که همیشه زندگی به همین شکل بوده است.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو