معنی شعر خوشا مرز ایران عنبر نسیم که خاکش گرامی تر از زر و سیم + متن

منبع: مینویسم

1

1402/8/30

13:13


در این قسمت از سایت معنی شعر خوشا مرز ایران عنبر نسیم که خاکش گرامی تر از زر و سیم را به طور دقیق می توانید بخوانید.

معنی شعر خوشا مرز ایران عنبر نسیم که خاکش گرامی تر از زر و سیم + متن

معنی کردن شعر برای برخی از دانش آموزان کار سختی می باشد. اما وقتی معنی برخی شعر ها را می خوانیم جذابیتشان برای ما بیشتر می شود. در ادامه با معنی کامل شعر خوشا مرز ایران عنبر نسیم که خاکش گرامی تر از زر و سیم فارسی کلاس پنجم آشنا خواهید شد.

معنی کامل شعر خوشا مرز ایران عنبر نسیم که خاکش گرامی از زر و سیم

خوشا مرز ایران عنبر نسیم که خاکش گرامی تر از زر و سیم

چقدر خوب و خوش است سرزمین خوش عطر ایران که خاکش از طلا و نقره هم با ارزش تر است.

هوایش موافق به هر آدمی زمینش سراسر پر از خرمی

آب و هوای ایران با هر آدمی سازگار است و زمینش سرتاسر سبز و خرم است.

همه بوستانش سراسر گل است به باغ اندرون لاله و سنبل است

همه باغ های ایران پر از گل است و در آن پر از گل های لاله و سنبل می باشد.

متن کامل شعر خوشا مرز ایران عنبر نسیم

خوشا مرز ایران عنبر نسیم که خاکش گرامی تر از زر و سیم

هوایش موافق به هر آدمی زمنیش سراسر پر از خرمی

همه بوستانش سراسر گل است به باغ اندرون لاله و سنبل است

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو