گرمای بی سابقه به سوئد و نروژ رسید

منبع: دوستان

35

1398/5/6

11:38


ثبت دمای بی سابقه 35.5 درجه سانتی‌گراد در سوئد و هشدار به رانندگان فنلاندی برای مراقبت از گوزن‌های تشنه در جاده

کشورهای شمال غربی در حال تجربه شبهای گرمسیری هستند و در نروژ ثبت دمای 35.5 از 1970 بدین سو بی سابقه توصیف شده است.

دمای بیش از 20 درجه به عنوان هوای گرمسیری توصیف شده که 20 نقطه از نروژ درگیر آن شده‌اند.

اما بیشترین دما مربوط به سوئد است که از 1945 بدین سو بی سابقه بوده است.

www.dustaan.com گرمای بی سابقه به سوئد و نروژ رسید

0/5 ( 0 نظر )