آرشیو مطالب مرتبط با آرش نصرت اللهی


نصرت‌اللهی: شعر هراس از نیستی را در شاعر کم می‌کند | خواستن در وجه فلسفی یک شاعر

آرش نصرت‌اللهی در پنجمین مجموعه شعر خود «صدای من را از خواستن می‌شنوید» از «خواستن» نوشته و سروده است. ادامه خبر

پنجمین مجموعه شعر آرش نصرت‌اللهی آماده چاپ شد

آرش نصرت‌اللهی مجموعه شعری را در سه فصل آماده چاپ کرده است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو