آرشیو مطالب مرتبط با آشنایی با نام‌های سرزمین ایران


5 ماه پیش

جمشید و زندگی افسانه‏ ای او + عکس

جمشید و زندگی افسانه‏ ای او + عکس

عضدالدوله از صاحب بن عباد می‌پرسد اول كسی كه شراب بیرون آورد كه بود او جواب داد كه جمشید جمعی را بر آن داشت تا نباتات و درختان گون... ادامه خبر

تصویری


ویدئو