آرشیو مطالب مرتبط با آقای اسماعیلی


3 هفته پیش

کوروش فهیمی:
                    اعتراض‌هایی به من شد که در نتیجه از بیم بی‌کار شدن، قید دوبله‌کردن برای تلویزیون را زدم

کوروش فهیمی: اعتراض‌هایی به من شد که در نتیجه از بیم بی‌کار شدن، قید دوبله‌کردن برای تلویزیون را زدم

سینماپرس: کوروش فهیمی از گویندگان و دوبلورهای کشور پس از ورود به عرصه دوبله، برای تثبیت و ماندن در این‌رشته سختی‌ها و مرارت‌هایی ر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو