آرشیو مطالب مرتبط با آیات عظام


1 سال پیش

سهم سادات چیست و به چه کسانی تعلق می‌گیرد ؟

سهم سادات چیست و به چه کسانی تعلق می‌گیرد ؟

سهم سادات چیست ؟فقیهان شیعه، با استناد به آیه خمس بخشی از خمس را متعلق به سادات نیازمند می‌دانند که به سهم سادات شناخته می‌شود. آن... ادامه خبر