آرشیو مطالب مرتبط با آینده مالی فرزندان


آموزش مدیریت پول به کودکان از زبان کارشناس تربیتی

در ادامه به راهکارهایی موثر و کاربردی برای آموزش مدیریت پول در کودکان جهت فرهنگسازی پس انداز و مدیریت اقتصادی در آنها می پردازیم. ادامه خبر

تصویری


ویدئو