آرشیو مطالب مرتبط با ابریزش بینی


عصبی شیر خوردن نوزاد دلیل نگران کننده ای دارد ؟

در برخی مواقع کودک هنگام خوردن شیر عصبی می شود و یا گریه می کند، عصبی بودن نوزاد در هنگام شیر خوردن دلیل دارد و البته راه حلی هم ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو