آرشیو مطالب مرتبط با اتحادیه کارگری


2 هفته پیش

عمر و جان در ازای یک لقمه نان

عمر و جان در ازای یک لقمه نان

اوّل ماه مه، روز کارگر است. روز مهمی است. روز قدردانی از قشری از جامعه است که برای یک لقمه نان، از عمر و جان خود مایه می‌گذارند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو