آرشیو مطالب مرتبط با اسامی ترکیبی با علی


6 ماه پیش

معنی اسم علی چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه علی)

معنی اسم علی چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه علی)

معنی اسم علی "بلند قدر، شریف، بزرگوار؛ نامی از نام‌های خدای تعالی، (در اعلام) نام امیرالمؤمنین علی (ع)" ذکر شده است. علی به عنوان... ادامه خبر

7 ماه پیش

معنی اسم علیرام چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه)

معنی اسم علیرام چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه)

علیرام یکی از اسامی ترکیبی جدید و زیبای پسرانه است که توسط برخی از والدین برای نامگذاری انتخاب می‌شود. معنی اسم علیرام، "در مرام ح... ادامه خبر

تصویری


ویدئو