آرشیو مطالب مرتبط با اقتصادی سازمان حمایت


1 سال پیش

در صورت احراز تخلف فروشگاه های زنجیره ای با جدیت با آنها برخورد می شود

در صورت احراز تخلف فروشگاه های زنجیره ای با جدیت با آنها برخورد می شود

اکبر تقوی شوازی مدیر کل نظارت بر شبکه توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محمدعلی خراسانی عضو هیات مدیره ات... ادامه خبر

1 سال پیش

قطعا در صورت احراز تخلف با جدیت برخورد می شود

قطعا در صورت احراز تخلف با جدیت برخورد می شود

اکبر تقوی شوازی مدیر کل نظارت بر شبکه توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محمدعلی خراسانی عضو هیات مدیره ات... ادامه خبر