آرشیو مطالب مرتبط با امادگی


برای مقابله با کرونا چه آمادگی هایی لازم است داشته باشیم؟

طغیان ها و اپیدمی های مرتبط با بیماری های عفونی و ویروس های نوپدید همواره در جریان هستند. از طاعون در قرون وسطا تا اپیدمی وبا ی ار... ادامه خبر

برای مقابله با کرونا چه آمادگی هایی لازم است داشته باشیم؟!

سلامت نیوز-*شکیب الحق: طغیان ها و اپیدمی های مرتبط با بیماری های عفونی و ویروس های نوپدید همواره در جریان هستند. از طاعون در قرون... ادامه خبر

تصویری


ویدئو