آرشیو مطالب مرتبط با امام وردی


1 سال پیش

اظهارات جالب وکیل دختران شاکی پرونده کیوان امام وردی

اظهارات جالب وکیل دختران شاکی پرونده کیوان امام وردی

باشگاه خبرنگاران جوان : بازپرس دادسرای امنیت... ادامه خبر

1 سال پیش

اعترافات جدید عامل تجاوزهای سریالی به دختران در دانشگاه تهران

اعترافات جدید عامل تجاوزهای سریالی به دختران در دانشگاه تهران

کیوان امام وردی مرد متجاوزی که پرونده سنگین تجاوز به دختران او با اعترافات هولناکش وارد مرحله جدیدی شده است به زودی به اتهام افساد... ادامه خبر

1 سال پیش

اعترافات جدید متجاوز سریالی به دختران در دانشگاه تهران: بیش از ۳۰۰ تجاوز در ۱۰ سال

اعترافات جدید متجاوز سریالی به دختران در دانشگاه تهران: بیش از ۳۰۰ تجاوز در ۱۰ سال

اعترافات جدید متجاوز سریالی به دختران در دانشگاه تهران: بیش از ۳۰۰ تجاوز در ۱۰ سال... ادامه خبر