آرشیو مطالب مرتبط با امنیت زیستی سازمان


آلودگی گوشت‌ها به کرونا تکذیب شد

تسنیم : مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سا... ادامه خبر

آلودگی گوشت‌ها به ویروس کرونا تکذیب شد

مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور در خصوص نگرانی مردم از انتقال کرونا از راه انواع گوشت گفت: در این مورد نگرا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو