آرشیو مطالب مرتبط با امنیت کشور عربستان


1 سال پیش

چندین طرح تروریستی در عربستان خنثی شد

چندین طرح تروریستی در عربستان خنثی شد

ریاست امنیت کشور عربستان اعلام کرد، چندین طرح تروریستی را که در آستانه اجرا در این کشور بودند، ناکام گذاشته است. ادامه خبر

1 سال پیش

خنثی شدن چند طرح تروریستی در شرف وقوع در عربستان

خنثی شدن چند طرح تروریستی در شرف وقوع در عربستان

ايسنا : ریاست امنیت کشور عربستان اعلام کرد،... ادامه خبر